คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

0

คำสั่งมหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

OrderDM61_0001 OrderDM61_0002 OrderDM61_0003 OrderDM61_0004 OrderDM61_0005 OrderDM61_0006 OrderDM61_0007 OrderDM61_0008

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply