มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง” ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฯวัดกลาง บ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

0

มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง” กุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ประกอบไปด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระศรีวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นประธานฆราวาสเปิดงาน ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการของนักเรียนจาก ๕ จังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจาก จังหวัดดังกล่าวมาร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

611220Tagsa11_0001 611220Tagsa11_0012 611220Tagsa11_0027 611220Tagsa11_0030 611220Tagsa11_0032 611220Tagsa11_0034

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply