ตารางออกรับบิณฑบาต นิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

0

ตารางออกรับบิณฑบาต นิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โครงการปฏิบัติธรรมนิสิตฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  • วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ วัดสามราษฏรบำรุง
  • วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ วัดแสงบูรพา/วัดนารายบุรินทร์/วัดป่าเจริญผล
  • วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ วัดชัยประโคมฝวัดคฤห์ วัดสลักได
  • วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ วัดโพธิ์สลาด ัดเทพนิมิต วัดสง่างาม
  • วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนาบัว วัดไตรแสงธรรม วัดนาสาม
  • วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ วัดสุเขตตาราม วัดดอนวิเวก วัดเวฬุวนาราม
  • วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ วัดศาลาเย็น วัดนิลาเทเวศร์
  • วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ วัดสว่างอารมณ์
  • วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  วัดอามอง วัดสามัคคี วัดสำโรง
  • วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วัดทุ่งสว่าง วัดศิริจันทร์ วัดจอมรัตนาราม

จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ภัตตาหาร ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เวลาโดยประมาณ ๐๗.๐๐ น.

611208DMS_0056 611208DMS_0062

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply