โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ๖-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานธรรม มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

อิ่มเอิบบุญกันทั่วจังหวัด ทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ กับโ่ครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ปีนี้มีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดมาร่วมโครงการ ประมาณ 750 รูป/คน ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมโครงการนี้

611208DMS_0004 611208DMS_0005 611208DMS_0021 611208DMS_0023 611208DMS_0045 611208DMS_0055 611208DMS_0056 611208DMS_0057 611208DMS_0062 611208DMS_0093 611208DMS_0097

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply