สอบธรรมสนามหลวงสมัยที่ ๒ ณ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์

0

การสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก  สนามคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี ทป.จภ.๑๑ นำไหว้พระสวดมนต์/กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนผู้เข้าสอบ และนำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์  ในแต่ละวันก่่อนทำการสอบ ก็จะมีพระมหาเถระให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบทุกวัน มีพระศรีวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น  บรรยากาศการสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

611124DMsr_001 611124DMsr_002 611124DMsr_004 611124DMsr_005 611124DMsr_017 611127DMsr_0001 611127DMsr_0003 611127DMsr_0028 611127DMsr_0030 611127DMsr_0032

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply