สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ประชุมชี้แจงการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 เมื่อ 20 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ฯวัดกลาง บ้านละเอาะ

0

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 เมื่อ 20 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ฯวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านพระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม

611120DM61_0016 611120DM61_0019 611120DM61_0025 611120DM61_0027 611120DM61_0037 611120DM61_0050 611120DM61_0058

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply