กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี มจร วิทยาเขตสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์

0

กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี มจร วิทยาเขตสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์

scan0007

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply