พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดในการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์สุรินทร์ ๑๒ ต.ค.๖๑ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง

0

พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยที่ท่านเจ้าคุณ พระศรีวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน

611012SongSR_01 611012SongSR_02 611012SongSR_03 611012SongSR_04 611012SongSR_05 611012SongSR_11

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply