มจร วิทยาเขตสุรินทร์ นัดประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต เวลา ๑๓.๐๐ น.

0

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ออกหนังสือบบัทึกข้อความ ที่ ศธ ๖๑๔๕/ ว. ๔๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง นัดประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต เวลา ๑๓.๐๐ น.

611018meeting

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply