วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ นัดประชุมประธานหลักสูตร คณาจารย์ เลขานุการและเจ้าหน้าที่หลักสูตร วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๒ อาคาร ๑

0

วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ นัดประชุมประธานหลักสูตร คณาจารย์ เลขานุการและเจ้าหน้าที่หลักสูตร วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๒ อาคาร ๑ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา)

scan0001

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply