กิจกรรมรำลึกวันเกษียณ พระมหาสมพาน ชาคโร ผศ.ดร. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมรำลึกวันเกษียณ ให้แก่ท่าน พระมหาสมพาน ชาคโร ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์ เนื่องได้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มีการเจริญพระพุทธมนต์ บายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อต่อแชน มอบของที่ระลึก ฟังโอวาทจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ และสุดท้ายร่วมกันฉันเพลและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ชื่นมื่น ชื่นใจและอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้า

611003Sompan_0047 611003Sompan_0048 611003Sompan_0066 611003Sompan_0071 611003Sompan_0096 611003Sompan_0099 611003Sompan_0106 611003Sompan_0113 611003Sompan_0114

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply