กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูพิทักษ์บุญญาทร(ดา สุวณฺโณ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมพระ 28 ก.ย.61

0

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูพิทักษ์บุญญาทร(ดา สุวณฺโณ)

610928Jompra01 610928Jompra02

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply