อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์

0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบธรรมศึกษา ระบบออนไลน์” โครงการศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์  โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ แห่งเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่
๑) โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย จำนวน ๔๐ รูป/คน    อบรมวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
๒)โรงเรียนปริบัติธรรมคุณรสวิทยา วัดจุมพลสุทธาวาส จำนวน ๖๐ รูป/คน อบรมวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
และ ๓) โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ จำนวน  ๕๐ รูป/คน อบรมวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

610919MCU_0068 610919MCU_0069 610919MCU_0075 610919MCU_0078 610919MCU_0079 610919MCU_0082 610919MCU_0086 610919MCU_0095

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply