สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าถวายสักการะ พระครูศรีสุนทรสรกิจ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๑

0

พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ประธานหลักสูตรสาขาเอกสังคมศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ นำคณาจารย์นิสิต เข้าถวายสักกาะ พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. (เริงศักดิ์) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร วิทยาเขตสุรินทร์, เจ้าคณะอำเภอลำดวน,เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี  ๓๗ พรรษา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง

610913RS_0035 610913RS_0034 610913RS_0027 610913RS_0028 610913RS_0038

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply