โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ ตรวจสุขภาพบุคลกร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

0

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ ตรวจสุขภาพบุคลกร ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาเขตสุรินทร์   ขอขอบคุณโครงการดีๆ แบบนี้ เห็นควรให้มีทุกๆปี เพื่อสุขภาพดีของชาวมจร บางท่านหน้าเครียด ความดันขึ้นเยอะ ต้องตรวจ ๓ รอบถึงพอใจผล เอาที่สบายใจน่ะท่าน บางคนไม่ยอมตรวจ กลัวเจอโรค.. มีแบบนี้ด้วยน่ะ

610903HealthMCU_0003 610903HealthMCU_0007 610903HealthMCU_0008 610903HealthMCU_0009 610903HealthMCU_0014 610903HealthMCU_0017

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply