พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค๑๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ วัดอัมพวัน บ้านบะยาว หมู่ที่ ๘ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 24 สค. 2561

0

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ วัดอัมพวัน บ้านบะยาว ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์  เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ วัดอัมพวัน บ้านบะยาว หมู่ที่ ๘ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.
610825Part11_04 610825Part11_06 610825Part11_10 610825Part11_12 610825Part11_13 610825Part11_09
พระธรรมเจดีย์
เจ้าคณะภาค ๑๑
วัดทองนพคุณ คลองสาน กทม.
ประธานกรรมการอำนวยการ

พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
วัดด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
ประธานคณะทำงานดำเนินการก่อสร้าง

คุณสงวนศรี เข็มสม
ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

คุณศุภเดช จิมขุนทด
นายกพุทธสมาคมอำเภอด่านขุนทด
กรรมการประสานการก่อสร้าง

ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณพระมหาเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนที่ทำให้พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถวัดอัมพวัน อันเป็นประจำบ้านเกิดพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ทุกประการ

(ขอบคุณภาพ/ข่าว จากเฟสบุ๊ค พระศรีธีรพงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค๑๑)

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply