สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี กราบลารองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ก่อนออกเดินทาง

0

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี กราบลารองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ก่อนออกเดินทาง โดยมี พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ (ศาลาอกแม่) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  รถออกจากวัดศาลาลอยพระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เย็นวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. มีคณาจารย์ผู้บริหารและนิสิต ทั้ง ๒ สาขาวิชา ร่วมเดินทางครั้งนี้ จำนวน ๑๑๒ รูป/คน ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

610717Kuru_0032 610717Kuru_0064 610717Kuru_0085 610717Kuru_0086 610717Kuru_0092

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply