สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดเสวนาพิเศษ เชิญ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ มาเสวนา ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๑

0

สาขาวิชพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดเสวนาพิเศษ เชิญ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีต อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเสวนา ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. -๑๗.๓๐ น. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตสาขารัฐศาสตร์ ฯลฯ เข้าร่วมเสวนา และมี ผศ.บรรจง โสดาดี ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคุณเจี๊ยบ (วิทยากร โสวัตร) ประสานงานกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ แนวคิดท่าน อ.ประมวล มีประโยชน์กับการศึกษาคณะสงฆ์มากๆ ขอบคุณท่านและคณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไว้ ณ โอกาสนี้

610624Pramoal_0019 610624Pramoal_0044 610624Pramoal_0046 610624Pramoal_0048 610624Pramoal_0052

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply