มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมคุณธรรมฯ นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

0

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริทร์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี พระอาจารย์พัชรพล (ธรรมะอารมณ์ดี) และคณะเป็นวิทยากร

610623ACVMCU_0033 610623ACVMCU_0034 610623ACVMCU_0038 610623ACVMCU_0043 610623ACVMCU_0044 610623ACVMCU_0045

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply