พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ๑๗ มิ.ย.๖๑

0

พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ประธานปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ฯลฯ ประมาณ ๖๐๐ คนเข้าร่วมโครงการฯ และมีท่านหลวงตาดำ (พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ)และคณะเป็นพระวิทยากร

610617STUD_0005 610617STUD_0016 610617STUD_0026 610623ACVMCU_0003 610617STUD_0020

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply