โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ระหว่าง ๓ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ วัดด่านใน จ.นครราชสีมา

0

คณะสงฆ์ภาค ๑๑ จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๐๐ รูป จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ในการนี้ ได้มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ทั้ง ๔ จังหวัด พร้อมด้วยนายอำเภอด่านขุนทด ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ในครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์ด้านงบประมาณจากกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ส่วนสถานที่ในการฝึกอบรมและความสะดวกในด้านต่างๆ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก “พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์” รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดด่านใน พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรและศิษยานุศิษย์วัดด่านใน นำโดย “คุณสงวนศรี เข็มสม” เป็นต้น พร้อมกันนั้น ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ทั้ง ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ เป็นอย่างดียิ่ง

ที่มา: เฟสบุ๊ค พระศรีธีรพงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค๑๑

610603Song11_02 610603Song11_03 610603Song11_05 610603Song11_06

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply