ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์

0

พิธีประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณธอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ  ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๔/๒๕๓๖ และ ๔๑๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดการประชุม

610604SongSR_0027

610604SongSR_0004 610604SongSR_0023

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply