พระธรรมโมลี ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคอิสาน ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

0

พระธรรมโมลี ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันเสาร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น ข ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีบุคลากร/ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ วิทยบริการ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาร่วมประชุมในครั้งนี้ อย่างอบอุ่น โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากร

610602NWMCU_0002 610602NWMCU_0047 610602NWMCU_0054 610602NWMCU_0061 610602NWMCU_0063 610602NWMCU_0064 610602NWMCU_0083 610602NWMCU_0088 610602NWMCU_0101 610602NWMCU_0106

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply