เชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มิ.ย.๖๑

0

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ออกหนังสือเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มิ.ย.๖๑610123MCUsr_0008

610530_Meeting01-826x1024

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply