คณะสงฆ์สุรินทร์โดย พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี ทปษ.เจ้าคณะภาค ๑๑ มอบข้าวสารมะลิ ๔ ตันกว่าให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๑

0

22 เม.ย. 61 ขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์ ได้ส่งตัวแทน ประกอบด้วย พระครูวิศิษฏิ์วิหารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ เจ้าอาวาสวัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมมาราม จ.สุรินทร์ และพระมหาวิสูตร อินฺทวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ จ.สุรินทร์, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ และคณะผู้มีจิตศรัทธาวัดศาลาลอย ได้ถวายข้าวสาร 4,200 กิโลกรัม(ข้าวหอมสุรินทร์) และปัจจัยสนับสนุนโครงการฯ 33,550 บาท เพื่ออุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และถวายข้าวสารเข้าโรงครัว เพื่อถวายแด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาให้มีความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไป

610422SongSR_02 610422SongSR_03 610422SongSR_04 610422SongSR_05 610422SongSR_10

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply