มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

0

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ที่เป็นบุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร์ มีพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธาน และรดน้ำดำหัว บุคลกรอาวุโสฝ่ายฆราวาส พร้อมกับได้ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพลด้วย เมื่อ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัญฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

610405MCUsr_0010 610405MCUsr_0017 610405MCUsr_0019

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply