สอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๑ ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

0

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ นำโดย พระศรีวิสุทธิคุณ ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ สอบบาลีสนามหลวงสนามจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ของมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ ที่มีหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ ก็ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ หลายท่าน

610210Balee_0030 610210Balee_0073

 

610210Balee_0003 610210Balee_0004 610210Balee_0007 610210Balee_0011 610210Balee_0036 610210Balee_0046 610210Balee_0060 610210Balee_0134

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply