พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มอบเงินสงเคราะห์ฯ แก่ พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ดร. กรณีคุณพ่อเต็ก ฝอยจันทร์ ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๑

0

พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ศพ ในกรณีที่ญาติของบุคลากร มจร ถึงแก่กรรรม แก่ พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ดร. อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เนื่องใน พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเต็ก ฝอยจันทร์ โยมบิดาของพระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมืนบาทถ้วน)   เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านอาม็อง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

610114TEG_0252 610114TEG_0320 610114TEG_0321 610114TEG_0322 610114TEG_0323 610114TEG_0331 610114TEG_0350

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply