ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูจันทปัญญาภรณ์ ๒ ม.ค.๖๑

0

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก วิ. พระครูจันทปัญญาภรณ์  (หลวงพ่อขาว) เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตรวจ ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๙ น. โดยมีรองอธิการบดี พระธรรมโมลี ดร.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำเภอศรีณรงค์ เป็นประธานฆราวาส

พระครูจันทปัญญาภรณ์ หรือหลวงพ่อขาว ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นพระวิปัสสาจารย์ประจำของวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วม ๒๕ ปี ที่ผ่านมา จนได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

610102mcu_8747 610102MCU_8752 610102mcu_8754 610202mcu_8745

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply