โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ณ ลานธรรม มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกี่ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชราลที่ ๙ ของคณะสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวม ๗ วัน ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมถวายให้ความอุปถัมภ์ ปัจจัย ๔ ตามกำลังศรัทธา  ติดต่อได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ โทร. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พระครูสิริธรีญาณ 081-760-3393, 091-337-9994 (กองงานเลขานุการ)

601129DMsong_001

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply