คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ ดร. วัดประทุมเมฆ ๒๐ พ.ย. ๖๐

0

ตามที่มีพระบัญชาแต่งตั้งพระครูปริบัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน ป.ธ.๔) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ว่างลง  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์จึงมีคำสั่ง ที่   ๑๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งพระครูปทุมสังฆการ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ และมีพิธีต้อนรับตราตั้งฯ ณ วัดปทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธาน

600120Wang_0035 600120Wang_0036 601120Wang_29

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply