ฝ่ายบุคคลเรียนเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่สายฆราวาสทุกท่าน เลี้ยงส่งเกษียณ อ.เมฆไท ละม้ายวรรณ์ ณ สวนป่ารีสอร์ท ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น.

0

ฝ่ายบุคคลเรียนเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่สายฆราวาสทุกท่าน เลี้ยงส่งเกษียณ อ.เมฆไท ละม้ายวรรณ์ ณ สวนป่ารีสอร์ท ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น.

19PS_019 DSC01555 DSC01568 DSC01571 DSC01587 DSC01782 DSC01788600915Makthai01

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply