กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนา ระยะ ๕ ปี มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

ส่วนคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ออกหนังสือแจ้งกำหนดการ โครงการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนา ระยะ ๕ ปี มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ดังนี้

2017-08-29-0001 2017-08-29-0002

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply