ร่่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์

0

ร่่างประกาศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์

ร่่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply