เชิญประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ วันศุกร์ที่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

0

เชิญประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ วันศุกร์ที่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

20170307_155252

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply